Kadry i płace

OutsourcingWychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku wprowadziliśmy do naszej oferty usługę outsourcingu kadr i płac. W jej zakresie możemy prowadzić dla naszych Klientów całkowicie zintegrowany, zewnętrzny Dział Personalny, umożliwiając tym samym redukcję kosztów oraz korzystanie z pełnej palety obsługi w zakresie HR.

Zgodnie z naszymi wartościami, przed nawiązaniem współpracy sprawdzamy opłacalność usługi. Zanim zwiążemy się umową biznesową, na nasz koszt szczegółowo analizujemy bezpieczeństwo takiej inwestycji dla Usługobiorcy. Analizy dokonujemy szczegółowo i na nasz koszt. Z doświadczenia wiemy, że niekoniecznie jest to najlepsze rozwiązanie dla naszego Partnera, ale w oparciu o dialog oraz wnikliwą obserwację możliwości i wymagań możemy ustalić czy takie rozwiązanie jest dla Państwa odpowiednie.

Poniżej prezentujemy naszą ofertę z zakresu kadr i płac.


 

PŁACE

– naliczanie wynagrodzeń netto wraz z dodatkami i potrąceniami
– naliczanie składek ZUS oraz podatku dochodowego
– udostępnianie danych dla księgowości
– przekazywanie klientowi pasków płacowych i dokumentów RMUA
– tworzenie raportów z zakresu płac
– wystawianie zaświadczeń
– tworzenie deklaracji do urzędów, np. ZUS
– wsparcie kontaktu z pracownikami w zakresie wyżej wymienionych działań

 

Jak i również corocznie:

– sporządzenie deklaracji PIT
– dostarczenie klientowi i urzędom dokumentów PIT
– pozostałe usługi poza pakietem, negocjowane indywidualnie

 


 

KADRY

– przygotowywanie dokumentów wymaganych do zatrudnienia i zmian warunków zatrudnienia
– zgłaszanie i dokonywanie zmian dotyczących pracowników i członków rodzin w ZUS
– prowadzenie akt osobowych i statystyk kadrowych
– przygotowywanie dokumentacji dotyczących umów cywilnoprawnych
– kontakty z PIP, ZUS , GUS i innymi instytucjami
– prowadzenie zestawień nieobecności i urlopów
– zatrudnianie cudzoziemców
– negocjacje i mediacje ze związkami zawodowymi
– pilnowanie terminowości badań lekarskich i BHP
– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu

 


Dla przykładu zamieszczamy również tabelę z kosztami prowadzenia kadr i płac obciążającymi pracodawcę, kiedy decyduje się on prowadzić je samodzielnie, wewnątrz organizacji.

zakres kosztów przedmiot kosztów jedna osoba (m-c) jedna osoba (rok) koszty 2 specjalistów (rok)
zatrudnienie wynagrodzenie brutto 1 specjalisty 3 500,00 42 000,00 84 000,00
ZUS pracodawcy (Od 17, 48% do 20,67%) 724 8 707, 17 414
szkolenia 600 7 200,00 14 400,00
ZFŚS 91 1093,93 2 187,86
badania lekarskie + szkolenia BHP 20 240 480
stanowisko pracy meble biurowe 50 600 1 200,00
komputer 3500 PLN/3 lata 97 1 164,00 2 328,00
aparat tel. i abonament 120 1440 2880
kalkulator 70 PLN/3 lata 2 24 48
inne materiały biurowe 7 84 168
materiały i usługi czynsz 100 1 200,00 2 400,00
koszty sieci komputerowej 40 480 960
energia elektryczna 6,5 78 156
licencje oprogramowania 300 3 600,00 7 200,00
koszt działu IT 55 660 1 320,00
materiały merytoryczne ustawy, interpretacje 50 600 1 200,00
konsultacje prawne 200 2 400,00 4 800,00
artykuły spożywcze 32 384 768
sprzątanie, środku czystości 18 216 432
przechowywanie dokumentów 20 240 480
RAZEM 6 445,40 77 347,37 154 694,74

 Jeżeli wykazują Państwo zainteresowanie naszą ofertą zapraszamy do kontaktu w celu umówienia spotkania zmierzającego do oszczędności Państwa czasu i pieniędzy.