Master Person Analysis®

Jako nieliczni na rynku w naszym zespole posiadamy uprawnienia do posługiwania się systemem Master Person Analysis, które są przejawem kompetencji w zakresie administracji, oceny, interpretacji, formułowania hipotez oraz raportowania.„Zatrudnienie niewłaściwej osoby nie jest zjawiskiem rzadkim. Za każdym razem jednak pociąga za sobą koszty, naraża wizerunek firmy oraz wpływa postawę pracowników. Specjaliści HR na całym świecie korzystają z MPA (Master Person Analysis) w celu zwiększenia trafności rekrutacji. MPA jest też podstawą do podejmowania właściwych decyzji w zakresie planowania rozwoju zawodowego pracowników oraz innych działań HR.

Trudno jest wybrać właściwą osobę do wykonywania określonego zadania. Często to, kogo zatrudniamy zależy od doraźnej potrzeby biznesowej i zróżnicowanych kryteriów ustalanych przez wiele podmiotów w organizacji.

Często więc poszukiwany przez nas kandydat ma pewną optymalną złożoną kombinację zachowań i cech. Ta złożoność powoduje, że trudną zdefiniować kryteria, zdiagnozować kandydatów i wybrać spośród nich tego najlepiej dopasowanego.

Chcąc przeprowadzić owocną rekrutację należy zdefiniować osobowościowe kryteria wyboru kandydata i potwierdzić je we współpracy z klientami wewnętrznymi. Następnie należy znaleźć rzetelną metodę, która pozwoli ocenić rzeczywiste zachowania kandydatów i ich dopasowanie do rzeczonych kryteriów, tworząc tym samym solidną podstawę do podejmowania decyzji.

MPA i platforma Metis, w ramach płynnego i efektywnego procesu, pozwalają ocenić dopasowanie kandydata stanowiska pracy.Dzięki przyjaznym dla użytkownika funkcjom rozwiązania te wspierają Cię na każdym kroku. Nawet z udziałem wielu kandydatów proces rekrutacji staje się łatwy do przygotowania, wdrożenia i pomyślnego zakończenia.”

źródło: http://pl.master-hr.com/main/rozwiazania/mpa-osobowosc