International

Outsourcing

Dlaczego warto postawić na pracowników z Filipin oraz Indonezji

Filipińczycy i Polacy mają wiele wspólnego — zarówno w sensie kulturowym, jak personalnym. Jako jedyne katolickie państwo w tej części Azji (około 80% wyznawców tej religii) kraj ten pod względem obyczajowości i kultywowanych zwyczajów nie odbiega zbytnio od tego, z czym mamy do czynienia na co dzień. Przeszło stumilionowa populacja to nieoceniony potencjał dla agencji rekrutującej — wśród ludności nie brakuje wykwalifikowanych fachowców o wąskiej specjalizacji, jak również pracowników ogólnych. Tamtejszych kandydatów cechuje nadzwyczajna otwartość i szeroko pojęta pogoda ducha — poza umiejętnościami zawodowymi Filipińczycy wnoszą pozytywną aurę oraz miłą atmosferę.

Mimo że dominującą religią w Indonezji jest Islam, mieszkańcy tego kraju wykazują dość swobodne podejście do kwestii wyznaniowych. Populacja na poziomie 260 milionów sprawia, że nawet stosunkowo niewielki odsetek ludności chrześcijańskiej w praktyce oznacza kilkanaście milionów katolików. Różnice kulturowe nie stanowią jednak zbyt uciążliwej bariery dla przedsiębiorców, gdyż kandydaci z tej części globu okazują się być niezwykle otwarci w kwestii odmiennych obyczajów i przyjętych norm, przy tym pozostając solidnymi i uczciwymi pracownikami. W kwestii kwalifikacji, Indonezyjczycy to głównie osoby z doświadczeniem w branży budowlanej, choć znaleźć można również kandydatów o innych umiejętnościach.

Jak uzupełnić kadrę pracowniczą w czasach koronawirusa?

Rekrutacja osób z Indonezji oraz Filipin jest skutecznym wyjściem na radzenie sobie z negatywnym wpływem gospodarczym koronawirusa, widocznym w wielu obszarach rynku. Pozorna bariera kulturowa nie sprawia żadnych kłopotów w szybkiej aklimatyzacji kandydatów. Wśród pozyskiwanych pracowników znajdują się także wysoce wykwalifikowani specjaliści, z których wiedzy i doświadczenia czerpać mogą rodzimi przedsiębiorcy z wielu branż. W obliczu stopniowego zwalniania tendencji do zatrudniania kandydatów ze wschodniej części Europy, rekrutacja pracowników z Azji południowo-wschodniej okazuje się doskonałym sposobem na uzupełnienie kadry w obliczu Covid-19.