Misja i wizja

Human Rozumiemy, że istotą rekrutacji jest zapewnienie pracodawcy możliwości zatrudnienia efektywnego pracownika, który sprosta jego wymaganiom, jednak uważamy, że okrojenie procesu rekrutacji jedynie do osiągnięcia tego podstawowego założenia jest podejściem skrajnie niewłaściwym. Obserwacja obecnego rynku pracy pozwala nam sądzić, że zbyt często człowiek traktowany jest jedynie jako środek do realizacji określonych celów, jak tryb w maszynie. Wychodząc naprzeciw takim założeniom formułujemy tezę, że we wszystkich działaniach związanych z zatrudnieniem i zarządzaniem zasobami ludzkimi zawsze celem samym w sobie jest człowiek. Nie da się bowiem skutecznie przeprowadzać projektów rekrutacyjnych, czy też prowadzić doradztwa zawodowego, z pominięciem szacunku do indywidualności każdej z osób i jej szczególnych oczekiwań. W Adore HR chcemy uczynić naszą misją poszanowanie człowieka, stawianie na jego rozwój osobisty, satysfakcję i sukces. Dzięki temu współpraca z naszymi Klientami odbywa się w oparciu o partnerski model współpracy i dialog.


Powyższy cel chcielibyśmy realizować w oparciu o działanie w ramach trzech podstawowych wartości, które reprezentujemy:
INTELIGENCJĘ, ENERGIĘ I UCZCIWOŚĆ
W każdej z tych elementarnych cech zawiera się katalog bardziej szczegółowych postulatów jakie sami sobie stawiamy.

  • Inteligencja pociąga za sobą dążenie do precyzji, racjonalnej oceny możliwości i dobieraniu odpowiednich środków do realizacji wyznaczonych zadań. W inteligencji zawarta jest również umiejętność do wnioskowania na podstawie swoich doświadczeń, ale, co najważniejsze – pokora. Jesteśmy w pełni świadomi, że nikt nie jest nieomylny, a popełnianie błędów wynika z natury człowieka, dlatego też jesteśmy w pełni otwarci na sugestie Klientów.
  • Energia jest motorem do działania, bez niej człowiek tylko marnuje swój potencjał, nawet pomimo niepodważalnej inteligencji. Energia pcha do pracy na rzecz swojego rozwoju osobistego i jest treścią ambicji. To ona skłania człowieka do myślenia poza szablonami i utartymi schematami.
  • Uczciwość zdaje nam się być najważniejszą cechą z wszystkich wymienionych. Skłania bowiem ona do odpowiedzialności w partnerskich relacjach, do szczerej oceny możliwości realizacji danego projektu. Wynika z niej nasze poczucie obowiązku do współpracy z Klientem opartej na bezpośredniości wyrażania swoich stanowisk. Uczciwość jest podstawą do tego, żeby inteligencja i energia były nastawione na pozytywne działanie na rzecz wspólnego dobra, które ostatecznie skutkuje pełnym zadowoleniem Klienta.