Dyrektor Finansowy

Nr referencyjny
DF/09/2017
Lokalizacja
woj. kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków
 • Wspieranie kluczowych decyzji Zarządu oraz Rady Nadzorczej poprzez dostarczanie informacji o aktualnej sytuacji finansowej firmy (miesięczne i coroczne raporty finansowe dotyczące firmy)
 • Weryfikacja danych finansowych, nadzór nad systemem księgowości, sprawozdawczości finansowej, procedurami oraz rozliczeniami podatkowymi
 • Ocena ryzyka finansowego inwestycji, transakcji, lokat, rekomendacja oraz kontrola inwestycji, sterowanie płynnością finansową firmy
 • Poszukiwanie i przedstawianie rozwiązań zapewniających optymalną rentowność firmy, analiza planów inwestycyjnych
 • Nadzór i praca nad przygotowaniem budżetu, kontrola jego realizacji, dostarczenie odpowiednich informacji niezbędnych do jego tworzenia
 • Utrzymywanie kontaktów z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, organami podatkowymi, urzędami
 • Odpowiedzialność za monitorowanie oraz optymalizację poziomu zapasów
 • Zarządzanie 8-osobowym zespołem, nadzorowanie i ocena pracy działu finansowo-księgowego
 • Współpraca z szefami innych działów w celu rozwoju firmy
 
Wymagania
 • Wyższe wykształcenie (kierunek ekonomiczny)
 • Co najmniej 15  lat doświadczenia w pracy w finansach w dużych przedsiębiorstwach, w tym co najmniej 10 lat na stanowiskach kierowniczych
 • Praktyczna znajomość informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania oraz uczestnictwo w ich wdrażaniu
 • Praktyczna znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wysoki stopień zdolności interpersonalnych
 • Uporządkowanie, zorganizowanie, analityczny umysł
Oferujemy
 • Pracę w pełnym wymiarze czasu
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę/działalności gospodarczej
 • Możliwość awansu w strukturze firmy
 • Realny wpływ na działalność organizacji
 • Stanowisko w znanej firmie o stabilnej pozycji


 
CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, prosimy kierować na adres rekrutacja@adorehr.pl, w temacie wiadomości wpisując numer referencyjny oferty. rekrutacja@adorehr.pl .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. Adore Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bora Komorowskiego 44/8 Warszawa), agencję zatrudnienia ujawnioną w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 8736, w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych – w powyższych celach - innym podmiotom powiązanym lub współpracującym z Adore Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz potencjalnym pracodawcom. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.